ผลิตภัณฑ์ Pharmica Plaster (ฟาร์มิก้า พลาสเตอร์) ภายใต้สโลแกน “ติดแน่น แผ่นใหญ่ บรรเทาปวดเมื่อย”  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยโรงงานยาจากประเทศใต้หวัน  ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรอาหารและยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ด้วยมาตรฐาน PIC/S GMP ผ่านการตรวจสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาสินค้า กระบวนการผลิต การบรรจุ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      โดยมี บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ด้วยพันธกิจที่ว่า ส่งมอบความสุขผ่านสุขภาพที่ดี ด้วยคุณภาพที่ไว้วางใจ นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและทีมงานที่แข็งแกร่ง นำสู่ตลาดสากล เพื่อการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน  เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ