Medicated Plaster Cool
ฟาร์มิก้าพลาสเตอร์ยา-คูล

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก
  • มีตัวยาสมุนไพร
  • ผลิตจากไต้หวัน
  • มี 2 สูตร คือ สูตรวอร์มและสูตรคูล

    วิธีการใช้

  • ทำความสะอาดผิวหนังที่จะปิดแผ่นแปะให้สะอาดและแห้ง
  • ปิดบริเวณที่มีอาการปวดและควรเปลี่ยน1-2 ครั้งต่อวัน
  • ลอกแผ่นพลาสเตอร์ ออกก่อนอาบน้ำหนึ่งชั่วโมง

     เลขที่รับจดแจ้ง

  • เลขที่รับจดแจ้งสูตรคูล – K32/62
หมวดหมู่: