ติดต่อ

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด  เลขที่ 898  ซอยนวลจันทร์ 56  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพ 10230

   โทรศัพท์ : (+66)2-791-3888 ต่อ 1160          แฟกซ์ (+66)2-791-3716

    อีเมล nbdinfo@nbd.co.th